Privacy policy

Hoe gaan wij met uw gegevens om

Onze Privacy policy

SpaVeluwe, gevestigd aan Boslaan 17 6741 DJ LUNTEREN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring voor website SpaVeluwe.nl
Contactgegevens:
SpaVeluwe
Boslaan 17
6741 DJ LUNTEREN
Telefoon: 0318 483453
De heer J. den Boon is de Functionaris Gegevensbescherming van Sauna & Beauty de Veluwe.
Hij is te bereiken via jan.sauna@live.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
SpaVeluwe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u deze aan ons verstrekt:
 Voor- en of achternaam
 Geslacht (heer, mevrouw, familie)
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 IP-adres (verstrekt u niet zelf)
 Internetbrowser en apparaat type (verstrekt u niet zelf)
 Bankrekeningnummer (uitsluitend indien u een online betaling doet op onze site)
Genoemde gegevens zijn uitsluitend van toepassing op onze reserveringsite SpaVeluwe.nl waarbij wij de door u verstrekte gegevens alleen aanwenden t.b.v. uw boeking en onze administratie, deze nimmer delen met derden en maximaal zes maanden of eerder na uw bezoekdatum verwijderen uit ons syteem.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saunadeveluwe.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SpaVeluwe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betaling indien u een Last Minute ticket boekt of koopt in onze webshop
 Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor bv. Preferred Seats
 Wij analyseren uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (cookies).
 SpaVeluwe volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte (Google Analytics / Adwords).
Geautomatiseerde besluitvorming
SpaVeluwe neemt géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SpaVeluwe) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SpaVeluwe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Voor de eerdere beschreven persoonsgegevens a.g.v. een reservering hanteren wij een bewaartermijn van ingave van uw gegevens tot zes maanden na uw bezoek met als reden om uw reservering en onze dienstverlening juist te kunnen uitvoeren.
Delen van persoonsgegevens met derden
SpaVeluwe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SpaVeluwe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SpaVeluwe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sauna & Beauty de Veluwe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen we cookies plaatsen die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of mediabedrijven die specifieke functionaliteit bieden voor onze site.
Hieronder treft u een overzicht aan van de bedoelde cookies:
Cookie: Google Analystics
Naam:__ga - _gid - _gat_gtag
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SpaVeluwe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@saunadeveluwe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek en zullen een schriftelijke status aan u verstrekken.
Naast het bovengenoemde hebben echter ook een voorziening gemaakt in ons reserveringsysteem waarmee u zelf uw gegevens kunt verwijderen. Meer daarover leest u in uw reserveringsbevestiging die wij versturen na een boeking. SpaVeluwe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SpaVeluwe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@saunadeveluwe.nl. SpaVeluwe heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 Beveiligingssoftware: Patchman, antivirus, firewall, intrusion detection (SQL-injections)
 TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Ons Privacy Statement kan in de toekomst worden aangepast als de omstandigheden zich daartoe voordoen.

  • ...